Hans Madslund 1888-1947

  

Et udvalg af Hans’ breve til familien

 3. marts 1907 – Oksbøl Realskole – Tur til Havet

9. april 1914 – Regensen

6. September 1914 – København under 1. verdenskrig

16. December 1915 – Julegaven

 

En af de flittige bidragere er Hans Madslund 1888-1947.

Hans Madslund blev født i Sir sogn i 1888. Efter endt skolegang kom han på Oksbøl realskole og flyttede derefter til København hvor han læste til ingeniør. I løbet af et par år flyttede også hans to søstre Kathrine og Anna til København. Der sendes hyppigt breve til forældrene i Vinderup.

 

Ægteskabet med Sigrid

I 1917 blev han gift med Sigrid og i 1918 blev deres søn Sigurd blev født.

Arbejde

Efter endt eksamen som cand. polyt. Fik han i først omgang arbejde på Sodafabrikkerne, men kort efter startede han på Bing og Grøndal, hvor han arbejdede frem til sin død. I 1924 blev han udnævnt til underdirektør. I Dagens Nyheder kunne man læse følgende:

Underdirektør H. Madslund har i et Decennium forestaaet Fabrikkens Laboratorier
og har nu Ansvaret for Fabrikkens tekniske Drift. De mange sjældne Glasurer fra de
senere Aar skyldes i høj Grad ham, og paa den kommende Pariserudstilling vil der
blive udstillet en Række nye Glasurer fra Underdirektør Madslunds Haand, til hvilke
Fabrikken knytter de største Forhaabninger.

Senere i sin karriere bliver han udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Han dør i 1947 angiveligt af en hjerneblødning og ligger begravet på Island.

Billeder af Hans og Sigrid Madslund

 

 

Madslunds brevsamling