Hans Madslund – 9. april 1914 – Regensen

Om Hans Madslund

Regensen den 9. April 1914

 

Kære Forældre!

Ja, I har vel allerede en Tid ventet efter at høre fra mig, men I kan jo nok tænke, at heg har haft temmelig travlt i denne Tid med at faa flyttet og faa alting ret hernede.

Men det har nu ogsaa taget en del Tid inden jeg har faaet det nogenlunde efter mit Hoved. Jeg har købt mig en Divan med Tæppe, en Kurvestol og to almindelige Stole med Lampe og desuden Gardiner. Som jeg nu egentlig ikke selv har købt, men som jeg har faaet Hansine til at købe og til at hænge op og det var godt at jeg havde hende til det thi ærligt talt saa har jeg nu ikke stor Forstand paa Gardiner.

Gulvet her var forfærdeligt grim, slidt og snavset saa jeg sad hver Dag og ærgrede mig saa jeg blive næsten lige saa sort i Hovedet som Gulvet, og i Arrigskab gik jeg saa hen og købte mig et Straatæppe til 7½ kr. som er meget pænt og som skjuler en Del af Gulvet. I imidlertid var jeg nu alligevel ikke rigtig tilfreds med den øvrige Del og i Gaar tog jeg saa en modig Beslutning. Jeg varmede en Kedel med Vand og tog Sæbe og Soda fra Køkkenet, laasede saa min Dør og skrubbede paa Gulvet i 2 timer, dernæst fyrede jeg rigtig godt op i Kakkelovnen og fik hen og spiste Middagsmad. Da jeg saa kom tilbage laasede jeg atter Døren og gav nu Gulvet en halv Flaske Gulvfernis og det hjalp, saa i Dag kan jeg se paa Gulvet uden at komme i daarligt Humør.   Ja, I ved jo nok at Snavs og Uorden er ”mit det Værste” som hun siger, Jane.

Til Paaskegave har jeg foræret mig selv en lille Palme som jeg haaber med Tiden skal blive stor og desuden har jeg i en Blomsterhave set nogle Grene og Birkeris som nu staar i Varme og spirer. Det er jo en billig Pynt som jeg glæder mig til at kunne have nu hele Foraaret, da det er let at hente friske Grene fra Skoven uden for København.

Det meste som jeg saadan rigtig mangler nu er nogle Billeder jeg har nemlig fire nøgne Vægge at se paa, saa hvis I tilfældigvis har tænkt paa at sende mig en Paaskegave saa skal I endelig ikke holde Eder tilbage. Jeg ved jo nu hvad jeg kan bruge den til. For resten synes jeg det er helt godt gjort at jeg har kunnet stampe saa mange Penge op af Jorden som har været nødvendige. Ene Divanen og Tæppet kostede 46½ Kr. og saa var det endda et meget beskedent Tæppe jeg fik saa I kan nok tænke at det er ikke saa faa Penge jeg har brugt men nu skylder jeg vistnok ogsaa hvert andet Menneske, dog haaber jeg i denne maaned at kunne faa klaret sagen.

Jeg spiser nu frokost og middag hos frk. Stubkjær og giver 35 Kr. om Maaneden derfor, jeg laver saa selv Morgenkakao og Aftens The. Vi har nemlig en hel del Køkkener med 5-6 Mand om hvert køkken. Her findes Gasblus og Vandkedel saa det er let selv at lave. Vi har selv en Brugsforening lige over for Regensen hvor vi kan faa Alt muligt selv paa Kredit, men det er ganske vist lidt farligt for de unge Mennesker, da de saa tænker mindre paa naar de køber om de nu ogsaa har raad til det.

Vi skal ikke selv gøre Værelset i stand dertil her vi Koner, men det bliver jo ikke altid lige godt gjort. Desuden har vi en Karl til at pudse Støvler og Lamper for os og hente Brænde osv. jeg maa her bemærke, at vi faar Brændsel gratis og det er ene Bøgetræ, det er jo meget venligt og rart, men selvfølgelig dyrt for Regensen.

Vi har desuden Badeværelse saa vi om Morgenen kan faa baade varmt og koldt Styrtebad. Desuden findes et Læseværelse med alle mulighed Aviser, Dagblade og Tidskrifter forunden Bibliotek med mange Bøger. Musikværelse med Piano og endelig Telefon. I ser saaledes, at der er mange Bekvemmeligheder og jeg er selvfølgelig meget glad ved at bo her.

Vi kan endog komme gratis i Theatret i alm. en gang om Ugen. Og vi maa da tage Kæresten eller andre nærmere Paarørende med.

Jeg har nu faaet bevilget 150 Kr. til mine Tænder og jeg var i den anledning hos Tandlægen i gaar og fik 3 Kindtænder trukket ud. De sad forfærdelig haardt saa det knagede og bragede i hele Skellettet, men det mærkelige var at det gjorde ikke det mindste ondt, jeg synes nærmest at det var en behagelig Fornemmelse, han havde nemlig bedøvet Tandkødet først. Jeg kunne da heller ikke lade være at rose ham højlydt op i hans aabne Øjne, hvad han selvfølgelig følge sig meget smigret over. Jeg skal nu bare have et Par andre sat ind i stedet for.

Ja, nu synes jeg virkelig at I passende kan begynde Eders næste Brev med at rose mig for at jeg har givet saa god Besked om alt.

Nu de kærligste Hilsner

Eders hengivne Søn

Hans.