Familien Christensen på St. Ryde Mølle

I flere hundrede år malede Store Ryde Mølle melet for omegnens bønder.
Det menes, at møllen oprindelig blev bygget i 1400-tallet i Brødbæk og så senere flyttet til Ryde sogn. Den har oprindeligt hørt ind under Rydhave Gods.
Der har været mange forskellige ejere af møllen igennem tiderne. Denne beretning handler om de 38 år mellem 1873 og 1911, hvor familien Christensen ejede møllen.

Brødrenes år sammen på møllen 1873-1880

I begyndelsen af 1873 overtog de to brødre Peder og Christen Christensen Store Ryde Mølle. Brødrene var på det tidspunkt hhv. 29 og 26 år og de kom fra Store Ulsøe, en af de store gårde i Ryde.

Det er ikke til at sige, hvad der fik dem til at kaste sig over dette projekt, men de drev møllen og arbejdede dér sammen i 7 år, og fra folketællingen 1880 kan man se, at der været flere personer ansat til at hjælpe til: Møllesvend, Mølledreng, Bagersvend, Tjenestekarl, Tjenestepige og Husbestyrerinde. De havde også en plejesøn, Christen Christensen, boende, han var deres nevø født uden for ægteskab af deres storesøster Kirsten Marie.

Folketælling 1880:

Peder Christensen, 36, ugift, Mølleejer, her i Sognet
Christen Christensen, 33, ugift, Mølleejer, her i Sognet
Christen Christensen, 11, ugift, deres Plejesøn, her i Sognet
Henrik Eriksen, 24, ugift, Møllersvend, Handbjerg Sogn
Anders Pedersen, 39, ugift, Tjenestekarl, Eising Sogn
Johan Pergaard Nielsen, 16, ugift, Mølledreng, Borbjerg Sogn
Hans Peter Nielsen, 21, ugift, Bagersvend, Borris Sogn
Kristiane Madsen, 22, ugift, Husbestyrerinde, her i Sognet
Semine Nielsen, 14, ugift, Tjenestepige, her i Sognet

Peder Christensen overtager møllen 1885-1899

Imidlertid døde brødrenes storebror, der havde overtaget barndomshjemmet, Store Ulsøe, i september 1880. Han efterlod sig kone og 3 små børn på 3, 4 og 7 år. Gode råd var dyre, men de to brødre besluttede, at Christen skulle tage tilbage til barndomsgården og videreføre gården. Hvilket han gjorde.

Den ældste barnebarn, Margrethe Liebergren, beskriver beslutningen således:

De to Brødre i Møllen sagde til hinanden: Hvem af os skal nu til Ulsø og være Mand, men det blev altså Christen, der kom derop, sådan har Mor fortalt. Peder Christensen bliver så gift med Kristiane Madsen, vores Bedstemor.

I forbindelse med at Peder overtog møllen blev der også oprettet en købmandsforretning ved møllen, man ser således af realregisteret af Købmand Søren Splidsboel fik retten til at drive forretning på stedet. De ekstra indtægter ved dette blev brugt til udbetalingen i forbindelse med udredningen af Christens del i Store Mølle og selve flytningen af købmandsforretningen fra Søndersogn til Store Ryde Mølle fandt sted i 1882.

I november 1884 giftede Peder sig med husbestyrerinden, Kristiane Madsen, ligeledes barnefødt i Ryde som datter af Niels Madsen (1832-1900) og Karen Jensdatter (1825-1892).

Peder Christensen og Kristiane Madsen med deres førstefødte Margrethe Pedersen – ca. 1888

Med tiden kom der 3 piger og 2 drenge i ægteskabet:

Karen Christensen f. 17 jun 1886 St. Ryde Mølle
Kresten Christensen f. 5 jan 1891 St. Ryde Mølle
Niels Christensen f. 15 jun 1894 St. Ryde Mølle  
Katrine Marie Christensen f. 10 sep 1895 St. Ryde Mølle
Ette Christensen f. 27 apr 1897 St. Ryde Mølle    

(se flere detaljer i Kristiane og Peders efterslægtstavle her).

Møllen som levende og kulturelt centrum for lokalområdet

Store Ryde Mølle ca. 1890. Det er antageligvis ejerne Kristiane og Peder Christensen, der står midterst i billedet. Kristiane har deres førstefødte, datteren Karen på armen.

Ud over at fungere som mølle var der som sagt også købmandsgård og foderstofhandel ved møllen. Derudover var der en lille skænkestue, hvor man sørgede for at de bønder der ventede på at få korn malet, ikke tørstede.
Op igennem 80’erne var møllen også centrum for den lokale foredragsforening.

Holstebro Dagblad 1881

Så den gamle mølle var på mange måder et levende og kulturelt centrum for den vestlige del af Ryde.

Peders død

Den 1. marts 1899 døde Peder en pludselig og voldsom død. Ved et uheld greb æltemaskinen fat i hans tøj og han blev trukket ind i maskinen.

Skive Avis berettede 2. marts 1899 følgende om ulykken:

 Dræbt i en Æltemaskine
Møller og Bager P. Christensen, Store Ryde Mølle, er i går kommet ulykkelig af dage, idet han så at sige blev skåret midt over af den til bageriet hørende æltemaskine, i hvilken han ved uforsigtighed var bleven indviklet med klæderne.
Ulykken skete i går formiddags og i går eftermiddag afgik den ulykkelige ved døden.
P. Christensen, der var gift og havde familie, var ca. 50 år gl. og en i alle måder respektabel og driftig mand.

Skive Avis 2. marts 1899

Kristiane stod nu tilbage med 5 børn i alderen 2, 4, 5, 8 og 13 år.

I starten drev hun selv møllen videre og stod for det hele, dog med hjælp fra en del tjenestetyender, en møllesvend og en møllerlærling. Blandt andet hjalp Stefen Nybo født 1875 i Sevel til. Han skulle senere blive gift med den ældste datter Karen.

Når man ser på folketællingen fra 1906 kan man se at Kristiane har forpagtet møllen væk, mens hun selv fortsat stod for bageriet og dyrkningen af jorden.

I januar 1911 døde Kirstine, 54 år gammel, efter kort tids sygdom.

Margrethe, Kristianes barnebarn fortæller følgende om livets gang på Store Ryde Mølle:

Jeg tror at der i St. Ryde Mølle har været et godt Familieforhold. Nu blev Kristiane jo tidligt Enke, Peder Christensen døde omkring 1899. Ette var vist kun 2 år gammel og Kristiane kørte Møllen videre, det var et ret stort Foretagende, med Landbrug, Møllen og Bageri. Der var mange folk.
Far
(Steffen Vestergaard) kom så dertil omkring 1900, som Bestyrer for Bedstemor og blev der kendt med Mor (Karen Christensen).

Deres Barndomshjem stod for de Søskende som et skønt Forbillede og Symbol. De talte altid om det med stor Respekt og fordybede sig i de mange Minde de havde. Især Ette kunne aldrig løsrive sig fra det, hun kørte tit deromkring. De Søskende var jo ikke så gamle, da deres Mor døde, og Møllen blev solgt. Ette var ikke konfirmeret, kun min mor var blevet gift og bosat i Sevel, og derfor fik de jo ligesom deres andet Hjem der, det var der de kom, når de havde fri og det var til min Far de søgte Råd.

 Fra skiftet efter Kristiane kan man se, at hendes bror, Jens Madsen, blev værge for de 3 umyndige børn, Niels på 16, Katrine på 15 og Ette på 13.

Det tager lang tid at udrede boet. Blandt andet blev store dele af indboet solgt på auktion og der var forskellige gældsposter i boet der skulle indfries.

Auktionsrekvisitterne giver et lille indblik i Store Ryde Mølle:

Da boet er endeligt gjort op i november måned og bygninger og inventar var solgt, var der en arv til de 5 søskende på hver 215,13 kr.