Henrik Madslund – 8. December 1915 – Den nye lejlighed

Henrik Madslund, den ældste af Madslund-søskendeflokken, blev født i 1885.

Da han var i 20erne var han i en overgang ejer af et Engelsk Beklædnings Magasin i Struer. Magasinet gik dog konkurs og Henrik flyttede i 1915 til København, hvor hans tre søskende boede. Senere flyttede også Thora, hans husbestyrerinde og forlovede, med.

I starten af Henriks liv i København boede han i en lille lejlighed i Fjordsallé.
Lillebroren Hans, der boede på Regensen, var også flyttet ind, så de kunne dele husleje og madudgifterne.
Indtil Hans og Thora giftede sig, sov Hans og Henrik i dobbeltsengen mens Thora sov i kammeret – det er i hvert fald hvad de skrev hjem til forældrene.
Henrik fik arbejde på FDBs fælleslager og supplerede også en overgang indtægten med aftenarbejde på et teater, hvor han med lommelygte skulle føre publikum til deres pladser. Der var lidt gæld, der skulle betales af efter konkursen.

Da Henrik og Thora planlagde at gifte sig, var Henrik ude og se på lejlighed på Artillerivej på Amager. Thora var endnu ikke kommet til København, men Henriks tre søskende, Kathrine, Anna og Hans var med.

Henrik berettede til forældrene:

Fjordsalle 241 08/12 1915

 Kære Forældre!

Jeg lovede jo, at saa snart jeg var herovre skulde I nok faa Brev; men endnu har jeg i hvert tilfælde ikke været saa flittig dertil, idet jeg ikke før har skrevet til Eder, men igennem Thora har I jo hørt fra mig, idet hun jo har været flittig til at besøge Eder om Søndagen, har hun skrevet til mig om.

Jeg har det meget godt, jeg tjener kuns for lidt. Jeg skulde have mindst 30 Kr. om Ugen, men efter Jul faar jeg jo mere. Arbejdet er meget let, du kunde nemt lave det jeg gør, Fader, vi har ogsaa mange i 60-70, ja 80 Aars Alderen. De første Dage vendte jeg Sække, af disse er de 1½ Million paa Lager for Tiden. Dernæst kom jeg til at binde for Frøposer, saa til at sætte Mærkesedler paa samme og plombere dem, idet alle Brugsforeninger hele Landet rundt faar deres Frø herfra. Nu er jeg kommen til at skrive Mærkesedler til at sætte paa Frøposerne samt skrive Fragtbreve, det skal jeg vist blive ved med i Vinter.

Jeg har i disse Dage haft en stor Skuffelse, thi jeg havde betalt 25 Kr. i Forskud paa Lejen til en Lejlighed, som der altid betales herovre paa Forkant. Da jeg saa kom forleden Dag og skulde have skrevet Kontrakt, var den 100 Kr. dyrere, altsaa 660 Kr om Aaret. Det er skammeligt, at jeg ikke fik den første Lejlighed, jeg saa paa. Den var til 500 Kr. og ligesaa rar en Lejlighed, men vi tar alligevel den til 660. Vi kan jo flytte igen til Oktober Flyttedag og saa kan vi jo maaske leje Pigeværelse ud.

Sidste Søndag var Hans og begge Pigerne med mig ude at se paa Lejligheden og de var alle begejstrede for baade Lejlighed og Omgivelserne, men det var nu ogsaa yndigt med den hvide nyfaldne Sne og alle Træerne var hvide af Rim og inde over Byen var en Bræmme af Røg, mens Kirkeklokkerne kaldte til Aftensgudstjeneste kl. 4. Vi gik da og talte om, at vi synes vi havde været saa lykkelige om vi havde haft Eder og saa vores lille Søster Jane herovre; men hende kan vi jo ikke faa. Vi gik saa i Holmens Kirke (Pastor Fengers Kirke). Hans og jeg havde været i Marmorkirken om Formiddagen.

Da Gudstjenesten var til ende, gik vi Hjem og lavede Kaffe. Pigerne er her hver Onsdag og Søndag Aften, saa laver Hans Kaffe til os. I Aften tager vi Tapeter med ud til min lejlighed. Vi har det meget hyggeligt.

Kathrine er saa vigtig, thi Philips har givet hende 2 Kroner mere i Maaneden og sagt, at det skulle hun have fremdeles. Janes Hat er der ingen der bruger, da de ligesom den kom havde faaet hver en ny Hat. Kathrine skriver Fredag, hendes Brev kan I hente Søndag paa Posthuset. Nu maa jeg slutte, da jeg ikke kan faa mere Papir af Hans.

Venlig hilsen fra alle Eders Børn

Henrik

 

Henrik Madslund (1885-1942) foran sin butik i Struer – begyndelsen af 1910’erne