Ungdomsbreve fra Raastrup

Der er i min brevsamling en lille afdeling af ungdomsbreve sendt til Kresten Christensen fra venner han har mødt på Raastrup ved Gislev i sommeren 1911.

Brevskriverne er:

  • Petrine Søltoft (kalder sig Tinne) født 5. maj 1893 i Brørup
  • Marie Margrethe Søltoft født 14. marts 1888 I Brørup – død 2. december 1911 i Ringe
  • Edel Margrethe Andreasen født 1. december 1889 i Føvling

Baggrund

Søstrene Søltoft og Margrethe Andreasen mødte Chresten Chrestensen fra Ryde Mølle da de alle tjente på Raastrup ved Gislev i sommeren 1911. Raastrup var en stor gård, der om sommeren også fungerede som et kursted for syge mennesker. Den blev i folkemunde også kaldt ”Persilleslottet” fordi kongstankerne bag sygeplejen var vegetarisme og sund levevis.

Det har været en stor husholdning med mange tjenestefolk. Folketællingen 1911 afslører, at der var 8 plejebørn, 5 tjenestepiger, 3 tjenestekarle, 2 fodermestre og 1 forkarl. Folketællingen blev foretaget 1. februar, hvor det er en mere stille periode i landbruget. Der har været mange flere folk lejet ind til at arbejde i sommersæsonen, både til markarbejdet og til at tjene de syge på kurstedet, så det har sikkert været et sted med fællesstue for tjenestefolkene og liv og glade dage…

Raastrup ved Gislev på Fyn

Brevene

Brevene fra de 3 piger bærer præg af ungdommens optimisme, diskussioner af livets muligheder, men også om kærester og hvad de ellers oplever i hverdagen.
De skriver også om deres tanker om vegetarismen og muligheden for at immigrere til USA.

Endelig er der en del død og sorg i brevene: Dels mister Chresten sin mor i januar 1911 og må sige endegyldigt farvel til sit barndomshjem og dels bliver Margrethe Søltoft kørt over af et tog i december 1911. Beskrivelser af ulykken og sorgen ved at miste en på 23 år i så tragisk en ulykke fylder selvsagt også en del i brevene.