Kresten Andersen (1897-1974)

 

Blev født som yngste barn af Ane Katrine Sofie Margrethe Jensen og Kresten Andersen, der var slagter fra Sønderhaa i Thy. Han blev født i Balling hvortil familen var flyttet efter at have startet ud i Vinderup.

Da Kresten bliver født i marts 1897 var hans far syg af tuberkulose og han døde kun 3 måneder efter Krestens fødsel – han blev kun 39 år.

Ane Katrine stod alene tilbage og skulle opfostre 5 små børn.

Krestens storebror, Ditlev beskrev sin barndom[1] på følgende måde:

Min moder ville prøve på at holde fast ved hjemmet og føre slagterforretningen videre. Mens min far var syg holdt hun en slagtersvend, men svenden forstod ikke rigtige at købe ind, og måske beholdt han for meget af fortjenesten. Det kunne ikke gå, så moder prøvede på at få føden ved at drive landbrug, men det var tunge kår, hun gik ind til.

Martin var kun fyldt 9 år, og de to søstre Mariane og Hansine, kaldet Jane og Hansa, var syv og seks år. Jeg var 4 år, og min yngste broder Kresten var godt et år. Man kan forstå, at det meste arbejdes stod til moder selv.

Men vi led ingen nød. Vi fik nogle gode rugbrødsmellemmader med lidt margarine på og måske lidt sukker eller sirup. Det var en god kost, den var sund, og så lidt sødmælk dertil. Den føde kunne vi arbejde på, og det gjorde vi, så godt vi kunne.

Jeg kan huske, at min moder gik ved harve og plov, og ved høstens tid brugte hun selv sin le. Men det varede ikke længe, inden Martin var ”forkarl”. Han var utrolig dygtig. Jeg husker, vi have en lille roesåmaskine. Den blev jeg spændt for. Jeg skulle gå i en bestemt afstand fra den forrige række. Bagved gik Martin så og passede såningen, det skulle gå i en bestemt rytme. Jeg har vel været lidt magtesløs – og måske også lidt doven – men Martin var ihærdig, og han skældte ud: Tag nu fat, se dig for og gå bestemt. Vi skal være færdige.
Martin var, indtil han blev voksen, en vældig støtte for min moder og for os alle. Han var ikke særlig ivrigt optaget af landbruget, men arbejdet skulle gøres. Han var den ældste, og vi skulle hjælpe hinanden.

 

Krestens søskende

Hans Adolf Diltlev Andersen

Fra venstre Hansa, Martin, Kresten, Ditlev og Mariane

Anders Martin Andersen
f. 23.12.1888, Sahl
d. 31. jan. 1920, Vejle

Mariane Andersen
f. 12.03.90, Sahl (Vinderup)
d. 23. juli 1964, Resen

Hansine Aldolfine Andersen
f. 18.05.1991 Balling

Hans Adolf Ditlev Andersen
f. 06.11.1893 Balling d. 1983 Ikast

Krestens breve

Som ung er Kresten ude at tjene på forskellige gårde. I 1916 er han fodermester på en gård i Sevel og i 1925 er han tjenestekarl hos Niels og Magrethe Christensen og i Estrup Idom. Niels Christensen er en halvfætter til min mormor Christiane Pedersen i Sønderbæk.

Det er også med hjælp fra blandt andet folk i Idom (Bertil Bertilsen fra Hedegaard m.fl.) at han får rejst kapital til at købe Fælletoft i Vildbjerg, hvor han flytter til i marts 1930.

Brevene fra Krestens hånd er fra 30’erne hvor han bor på gården som oftest sammen med sin moder, der nu er i 70’erne og meget svækket. Brevene fortæller om de trænge kår for landmændene i denne periode, om moderens sygdom, om ulykker og glæder i hverdagen og en del om de kyllinger han tilsyneladende ikke altid har så meget held med 😊

Nedenfor et udvalg af nogle af brevene:

Ny som landmand

Brevet er fra september 1930 hvor Kresten har fået bjerget den første høst i land og sidder træt af dagens arbejde og skriver til sin moster:

 

 

 

Problemer med kyllingerne

 

I julen 1935 skrive Hansa til sin moster: Moder og Kresten har det også godt saavidt jeg ved. Jeg sendte dem forleden et Radio i Julegave. Jeg synes de har det saa ensomt derovre, at jeg havde Lyst at gøre lidt for dem, nu haaber jeg de faar det installeret til Julen.

 

Påskebrev 1936

 

I september 1937 dør moster Signe og der er derfor ikke flere breve til hende i brevsamlingen.

Ane Kathrine dør i foråret 1939 og Kresten bliver alene på gården.

Han gifter sig i februar 1941 med Oda Vilstrup fra Vinding. han er da 43 år og hun er 29 år. Sammen får de 2 børn, Martin, der bliver født i 1944 og Ane Margrethe født 1946.

I 1964 flytter de til Kløvermarken 18 i Vildbjerg. Der bor de 10 år. Kresten dør 19. januar 1974. Oda lever videre i mange år og dør 2001.

 

 

[1] Ditlev Andersen ERINDRINGER fra Balling, Mejrup, Skave, Nr. Nissum, Sdr. Lyngvig, Skjern og Ikast.
Ikast lokalhistoriske samling 1982